تعرفه های طراحی سایت وب سایت سازان

شخصی / اقتصادی

وب سایت شخصی که برای معرفی و سوابق فرد
میلیون تومان 1.5
 • اضافه کردن زبان دوم سایت
 • صفحه تماس
 • صفحه گالری تصویر
 • صفحه درباره و معرفی
 • معرفی تیم همکاران
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • گالری محصولات
 • طراحی بخش اخبار
 • اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی
 • طراحی فرم استخدام
 • طرح‌ها و پروژه‌ها
 • فرم ارتباط با مدیر سایت
 • سامانه چت آنلاین با بازدیدکنندگان سایت
 • صفحه معرفی محصولات
 • صفحه خدمات
 • گالری نمونه کارها
 • طراحی فرم تماس
 • تنظیمات امنیتی
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • پرسش‌های متداول
 • آمار بازدیدکنندگان
 • بخش مقالات
 • طراحی اسلاید هوم
 • ورود اطلاعات اولیه صفحات سایت
 • دامنه رایگان ( IR )
 • دو گیگ میزبانی برای یکسال رایگان
 • پشتیبانی رایگان
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 15 روز کاری

شخصی

وب سایت شخصی که برای معرفی و سوابق فرد
میلیون تومان 2
 • اضافه کردن زبان دوم سایت
 • صفحه تماس
 • صفحه گالری تصویر
 • صفحه درباره و معرفی
 • معرفی تیم همکاران
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • گالری محصولات
 • طراحی بخش اخبار
 • اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی
 • طراحی فرم استخدام
 • طرح‌ها و پروژه‌ها
 • فرم ارتباط با مدیر سایت
 • سامانه چت آنلاین با بازدیدکنندگان سایت
 • صفحه معرفی محصولات
 • صفحه خدمات
 • گالری نمونه کارها
 • طراحی فرم تماس
 • تنظیمات امنیتی
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • پرسش‌های متداول
 • آمار بازدیدکنندگان
 • بخش مقالات
 • طراحی اسلاید هوم
 • ورود اطلاعات اولیه صفحات سایت
 • دامنه رایگان ( IR )
 • دو گیگ میزبانی برای یکسال رایگان
 • پشتیبانی رایگان
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 20 روز کاری

شرکتی

وب سایت شرکتی جهت معرفی شرکت و خدمات
4 میلیون تومان
 • اضافه کردن زبان دوم سایت
 • صفحه تماس
 • صفحه گالری تصویر
 • صفحه درباره و معرفی
 • معرفی تیم همکاران
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • گالری محصولات
 • طراحی بخش اخبار
 • اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی
 • طراحی فرم استخدام
 • طرح‌ها و پروژه‌ها
 • فرم ارتباط با مدیر سایت
 • سامانه چت آنلاین با بازدیدکنندگان سایت
 • صفحه معرفی محصولات
 • صفحه خدمات
 • گالری نمونه کارها
 • طراحی فرم تماس
 • تنظیمات امنیتی
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • پرسش‌های متداول
 • آمار بازدیدکنندگان
 • بخش مقالات
 • طراحی اسلاید هوم
 • ورود اطلاعات اولیه صفحات سایت
 • دامنه رایگان ( IR )
 • دو گیگ میزبانی برای یکسال رایگان
 • پشتیبانی رایگان
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 35 روز کاری

فروشگاهی

وب سایت فروشگاهی جهت فروش محصولات
6 میلیون تومان
 • اضافه کردن زبان دوم سایت
 • صفحه تماس
 • صفحه گالری تصویر
 • صفحه درباره و معرفی
 • معرفی تیم همکاران
 • نصب ابزار حرفه ای سئو
 • گالری محصولات
 • طراحی بخش اخبار
 • اطلاعات کارکنان و چارت سازمانی
 • طراحی فرم استخدام
 • طرح‌ها و پروژه‌ها
 • فرم ارتباط با مدیر سایت
 • سامانه چت آنلاین با بازدیدکنندگان سایت
 • صفحه معرفی محصولات
 • صفحه خدمات
 • گالری نمونه کارها
 • طراحی فرم تماس
 • تنظیمات امنیتی
 • قابلیت ثبت سفارش آنلاین
 • قابلیت پرداخت آنلاین
 • پرسش‌های متداول
 • آمار بازدیدکنندگان
 • بخش مقالات
 • طراحی اسلاید هوم
 • ورود اطلاعات اولیه صفحات سایت
 • دامنه رایگان ( IR )
 • دو گیگ میزبانی برای یکسال رایگان
 • پشتیبانی رایگان
 • پشتیبانی آنلاین
 • تحویل 45 روز کاری